Žiemos akademija

2019 metų gruodžio 27-28 dienomis asociacijos nariai susitiko Kaune, kur keitėsi idėjomis bei diskutavo įvairiomis temomis. Žiemos akademijos tikslas – suburti asociacijos narius ir sukurti erdvę keistis žiniomis, diskutuoti bei klausytis pranešimų. Žiemos akademijos metu asociacijos nariai, studijuojantys, dirbantys bei besidomintys įvairiomis sritimis, skaitė trumpus pranešimus, o po jų kvietė diskutuoti bei kelti klausimus.

Freiraum

2017 m. rudenį 47 Goethe’s Institutai Europoje susibūrė bendram projektui Freiraum (vok. laisva erdvė). Tam, kad geriau suprastų ir įsigilintų į vietinį kontekstą, kiekvienas institutas išsirinko partnerį savo šalyje. Goethe’s Institutas Vilniuje pakvietė mūsų asociaciją tapti partnere šiame projekte ir taip mes įsitraukėme į šį tarptautinį projektą.

Vieša diskusija “Europos Parlamento rinkimai – išbandymas ES ateičiai?”

2019 m. balandžio 23 d. Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje organizavome viešą diskusiją Europos Parlamento rinkimai – išbandymas ES ateičiai?, kurioje kalbėjome apie būsimus 2019 m. Europos Parlamento rinkimus bei jų galimas grėsmes Europos Sąjungos ateičiai. Pagrindinė diskusijos tema buvo kraštutinių dešiniųjų jėgų Europoje stiprėjimas bei didėjanti įtaka ES politikai.