Taryba

Asociacijos „Jaunimo debatai“ taryba renkama kiekvienais metais, visuotinio narių susirinkimo metu. Tarybą sudaro penki asmenys, kurie vienerių metų kadencijos metu rūpinasi asociacijos organizaciniais reikalais, įgyvendina savo projektus, idėjas bei kviečia visą asociacijos bendruomenę įsitraukti į asociacijos veiklą!

Trumpai pristatome šių metų tarybą:

Sergej Stoma

Asociacijos prezidentas
El. paštas: sergej@jaunimodebatai.eu

Tarptautinių jaunimo debatų alumnų asociacijos tarybos narys. Šiuo metu studijuoja politikos ir humanitarinių mokslų bakalaurą (Bachelor of Arts) Paryžiaus politikos mokslų institute – Sciences Po. Į Sergej galite kreiptis dėl su naryste asociacijoje susijusių klausimų.

Emilė Paskočimaitė

Tarybos narė
El. paštas: emile@jaunimodebatai.eu

Steigiamosios tarybos narė, 2018 m. įgijusi švietimo mokslų bakalauro laipsnį Miuncheno Ludwig-Maximillian universitete (LMU). Šiuo metu tęsia švietimo mokslų magistro programą Humboldtų universitete Berlyne. Iškilus bendriems klausimams, idėjoms ar pasiūlymams, visada galite kreiptis į Emilę!

Povilas Gembickis

Tarybos narys
El. paštas: povilas@jaunimodebatai.eu 

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) politikos mokslų bakalauro programos 4 kurso studentas. 2017-2018 m. m. į politikos mokslus gilinosi Vienos universitete, Austrijoje. Taryboje daugiausiai dėmesio skirs viešųjų ir tarptautinių projektų organizavimui. Į Povilą galite kreiptis ir bendrais asociacijos klausimais.

Viltė Sinkevičiūtė

Tarybos narė
El. paštas: vilte@jaunimodebatai.eu 

2021 m. buvo asociacijos praktikantė, taip pat aktyvi projekto „Debate Your Issue“ dalyvė. Šiuo metu studijuoja politikos mokslus Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Taryboje bus atsakinga už asociacijos reprezentaciją socialinėse platformose.

Vitalijus Dobrovolskis

Tarybos narys
El. paštas: vitalijus@jaunimodebatai.eu 

Acheno aukštosios mokyklos 5 kurso informatikos bakalauro studentas. Ilgametis Tarptautinių jaunimo debatų asociacijos alumnas, praeitais metais jos patarėjų komiteto, o nuo šių metų ir tarybos narys. Taryboje užsiima techninių klausimų gvildenimu bei jų sprendimais.

Patarėjų komitetas

Patarėjų komitetą sudaro aktyvūs asociacijos nariai. Jie prisideda prie įvairių projektų organizavimo, idėjų generavimo ir jų įgyvendinimo. Taip pat patarėjai kartu su tarybos nariais rengia komunikacijos strategijos planą, kuria dizaino sprendimus bei gvildena įvairius techninius klausimus.

Rūta Vyšniauskaitė

Patarėjų komiteto narė

Aktyvi alumnė, konkurso „Lesefüchse“ finalo 2018 m. Lietuvoje nugalėtoja. Šiuo metu studijuojanti politikos mokslus Birmingemo universitete. Komandoje užsiima asociacijos reprezentacija socialinėse platformose.

Vilija Sviderskytė

Patarėjų komiteto narė

Nacionalinio Tarptautinių jaunimo debatų finalo Lietuvoje nugalėtoja 2019 m., „Alumni an Schulen“ mokymų vadovė bei architektūros studentė Acheno technikos universitete (RWTH Aachen). Vilija prisideda prie asociacijos įvaizdžio gerinimo socialinėse platformose bei įvairių renginių organizavimo.