Taryba

Tarptautinių jaunimo debatų alumnų asociacijos taryba renkama kiekvienais metais, visuotinio narių susirinkimo metu. Tarybą sudaro penki asmenys, kurie vienerių metų kadencijos metu rūpinasi asociacijos organizaciniais reikalais, įgyvendina savo projektus, idėjas bei kviečia visą asociacijos bendruomenę įsitraukti į asociacijos veiklą!

Trumpai pristatome šių metų tarybą:

Emilė Paskočimaitė

Tarybos pirmininkė
El. paštas: emile@jaunimodebatai.eu

Steigiamosios tarybos narė, 2018 m. įgijusi švietimo mokslų bakalauro laipsnį Miuncheno Ludwig-Maximillian universitete (LMU). Šiuo metu tęsdama švietimo mokslų magistro programą Humboldtų universitete Berlyne, gilinasi į šiuos mokslus Londono universiteto koledže (UCL). Iškilus bendriems klausimams, idėjoms ar pasiūlymams, visada galite kreiptis į Emilę!

Jokūbas Trinkūnas

Tarybos narys
El. paštas: jokubas@jaunimodebatai.eu 

Ilgametis asociacijos narys, įgijjęs kompiuterių mokslo bakalauro laipsnį Miuncheno technikos universitete (TUM). Šiuo metu užima programinės įrangos inžinieriaus pareigas Danske Bank IT Group Lithuania (DGITL) padalinyje. Taryboje daugiausiai spręs informacinių technologijų ir skaitmenizacijos klausimus.

Povilas Gembickis

Tarybos narys
El. paštas: povilas@jaunimodebatai.eu 

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) politikos mokslų bakalauro programos 4 kurso studentas. 2017-2018 m. m. į politikos mokslus gilinosi Vienos universitete, Austrijoje. Taryboje daugiausiai dėmesio skirs viešųjų ir tarptautinių projektų organizavimui. Į Povilą galite kreiptis ir bendrais asociacijos klausimais.

Rūta Vyšniauskaitė

Tarybos narė
El. paštas: ruta@jaunimodebatai.eu

Aktyvi alumnė, konkurso „Lesefüchse“ finalo 2018 m. Lietuvoje nugalėtoja. Šiuo metu studijuojanti politikos mokslus Birmingemo universitete. Taryboje bus atsakinga už asociacijos reprezentaciją socialinėse platformose.

Sergej Stoma

Tarybos narys
El. paštas: sergej@jaunimodebatai.eu  

Tarptautinių jaunimo debatų alumnų asociacijos tarybos narys. Šiuo metu studijuoja politikos ir humanitarinių mokslų bakalaurą (Bachelor of Arts) Paryžiaus politikos mokslų institute – Sciences Po. Į Sergej galite kreiptis dėl su naryste asociacijoje susijusių klausimų.

Patarėjų komitetas

Patarėjų komitetą sudaro aktyvūs asociacijos nariai. Jie prisideda prie įvairių projektų organizavimo, idėjų generavimo ir jų įgyvendinimo. Taip pat patarėjai kartu su tarybos nariais rengia komunikacijos strategijos planą, kuria dizaino sprendimus bei gvildena įvairius techninius klausimus.

Vilija Sviderskytė

Patarėjų komiteto narė

Nacionalinio Tarptautinių jaunimo debatų finalo Lietuvoje nugalėtoja 2019 m., „Alumni an Schulen“ mokymų vadovė bei būsima architektūros studentė! Vilija prisideda prie asociacijos įvaizdžio gerinimo socialinėse platformose bei įvairių renginių organizavimo.

Mantė Bartusevičiūtė

Patarėjų komiteto narė 

Ilgametė alumnė, įgijusi politikos mokslų bakalauro laipsnį Berlyno laisvajame universitete ir šiuo metu studijuojanti magistrantūrą Energetikos vadyba Berlyno Technikos universitete.

Vasarė Liutkevičiūtė

Patarėjų komiteto narė

Ilgametė asociacijos narė, šiuo metu besimokanti tarptautinio verslo vadybą ir vokiečių kalbą Niukaslo Universitete. Vasarė prisideda prie asociacijos reprezentacijos socialiniuose tinkluose bei kitų veiklų organizavimo.

Vitalijus Dobrovolskis

Patarėjų komiteto narys

Acheno aukštosios mokyklos 4 kurso informatikos bakalauro studentas. Ilgametis Tarptautinių jaunimo debatų asociacijos alumnas, o nuo šių metų ir jos patarėjų komiteto narys. Komitete užsiima techninių klausimų gvildenimu bei jų sprendimais.

Antanas Paskočimas

Patarėjų komiteto narys

Aktyvus Tarptautinių jaunimo debatų asociacijos alumnas, abiturientas, besidomintis ne tik debatais, bet ir informacinėmis technologijomis. Komitete yra vienas iš techninių klausimų bei sprendimų atstovų.