Publikacijos ir metodinė medžiaga

Žemiau rasite naudingą asociacijos „Jaunimo debatai“ paruoštą metodinę medžiagą ir leidinius, kurie padės tiek savarankiškai mokytis debatuoti tiek integruoti debatus pamokų metu.

Trumpas debatų vadovas Debatų formato plakatas Debatų laikmatis