#Debatuojantilietuva

TARPTAUTINIŲ JAUNIMO DEBATŲ ALUMNŲ ASOCIACIJA

Asociacija puoselėja debatų kultūrą Lietuvoje, skatina jaunimą domėtis visuomeninėmis temomis, organizuoja viešus renginius.
Mūsų tikslas – debatuojanti Lietuva!

Debatų kultūra

Skleidžiame debatų kultūrą Lietuvoje bei Europoje, organizuodami viešas diskusijas vokiečių, anglų bei lietuvių kalbomis.

Švietimas

Prisidedame prie tarptautinio „Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südeuropa“ konkurso rengdami mokymus didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Visuomeninė veikla

Organizuojame vasaros debatų stovyklas bei informacinius renginius apie studijas vokiškai kalbančiose šalyse.

KĄ MES VEIKIAME?

Jugend debattiert projektas

Prisidedame prie tarptautinio „Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südost-Europa” konkurso organizavimo rengdami alumnų mokymus (Alumni an Schulen) didžiuosiuose Lietuvos miestuose, taip pat kviečiame alumnus teisėjauti konkurso finaluose.

Viešieji debatai

Organizuojame viešus debatus lietuvių, anglų bei vokiečių kalbomis.

Vasaros stovyklos

Organizuojame debatų vasaros stovyklą, kurioje buvę debatų dalyviai, turintys daug patirties, moksleivius moko debatavimo vokiškai taisyklių, duoda patarimų kaip kuo geriau pasirodyti ir organizuoja įvairias neformalias veiklas.

Informaciniai renginiai

Organizuojame informacinius renginius (apie studijas vokiškai kalbančiose šalyse)

Diskusijos & Workshop'ai

Rengiame diskusijas bei workshop’us įvairiomis aktualiomis temomis:

Europos Parlamento rinkimai – išbandymas ES ateičiai?

Tarptautiniai projektai

Dalyvaujame įvairiuose tarptautiniuose projektuose, tokiuose kaip „Freiraum” ar „Debate Your Issue”, kurie skatina jaunimo aktyvumą politiškai ir ekonomiškai svarbiomis temomis ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą.

Renginiai ir naujienos

Iš mūsų tinklaraščio

Alumni an Schulen mokymai

Asociacija nuo 2017 – ųjų Lietuvos mokyklose rengia debatų vokiečių kalba mokymus „Alumni an
Schulen“. Mokymų esmė – moksleivius supažindinti su konkursu „Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und
Südeuropa“ ir padėti pasiruošti dalyvavimui konkurse „Alumni an Schulen“.

Debate Your Issue

Šių metų vasario mėnesio pabaigoje asociacija kartu su partneriais iš 5 Europos šalių pradėjo vykdyti tarptautinį „Erasmus+“ programos projektą Debate Your Issue (DYI), kurio tikslas – kovoti su augančiu euroskepticizmu, nesidomėjimu naujienomis bei mažėjančiu įsitraukimu į politiką jaunimo tarpe. Projekto metu jaunimas mokysis priimti ir suprasti kitų žmonių kitokias nuomones bei prisiimti atsakomybę už savo paties žodžius, tokiu būdu prisidėdamas formuojant stiprią, pagarba kitiems žmonėms pasižyminčią bendruomenę.

Žiemos akademija

2019 metų gruodžio 27-28 dienomis asociacijos nariai susitiko Kaune, kur keitėsi idėjomis bei diskutavo įvairiomis temomis. Žiemos akademijos tikslas – suburti asociacijos narius ir sukurti erdvę keistis žiniomis, diskutuoti bei klausytis pranešimų. Žiemos akademijos metu asociacijos nariai, studijuojantys, dirbantys bei besidomintys įvairiomis sritimis, skaitė trumpus pranešimus, o po jų kvietė diskutuoti bei kelti klausimus.

Mūsų draugai ir partneriai:

Apie mus

Mes esame projekto Jaunimo debatai Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje alumnai.

Įsteigėme debatų asociaciją tam, kad galėtume suvienyti jaunus žmones kurti bendruomenišką, kritišką bei debatuojančią visuomenę. 

Kontaktai

Tarptautinių jaunimo debatų alumnų asociacija
Gedimino pr. 5, 01103, Vilnius

Sąsk. nr.: LT377300010151655398
info@jaunimodebatai.eu

© Tarptautinių jaunimo debatų alumnų asociacija, visos teisės saugomos.​